ტრენინგი კოლეჯის პერსონალისათვის

20 ოქტომბერი 2019

2019 წლის 17 და 18 ოქტომბერს მარნეულის კოლეჯში პროფესიული მასწავლებლებისათვის ჩატარდა ტრენინგი "პროფესიული განათლების მასწავლებლის მოსამსაზედებლი პროგრამის" შესაბამისად.

    

უკან დაბრუნება