უსაფრთხოების ტრენინგი

06 ნოემბერი 2019

2019 წლის 6 ნოემბერს კოლეჯის სტუდენტებისათვის ჩატარდა ინსტრუქტაჟი უსაფრთხოების საკითხებზე
შეხვედრას უძღვებოდა კოლეჯის შრომისა და უსაფრთხოების სპეციალისტი - ვასილ გვენცაძე

მოსწავლეები გაეცნენ:

📌 შრომის უსაფრთხოების ზოგად წესებს
📌 ხანძარსაწინააღმდეგო და საევაკუაციო მოქმედების გეგმებს
📌 ერგონომიკისა და ელექტროუსაფრთხოების საკითხებს
📌 ქიმუირ-ბიოლოგიურ და ფიზიკური საფრთხის რისკებს

თითოეულ მოსწავლეს დაურიგდა საინფორმაციო ბუკლეტი 

          

უკან დაბრუნება