სამოქმედო გეგმის განხილვა

30 აგვისტო 2019

2019 წლის 27 და 30 აგვისტოს შედგა მარნეულის კოლეჯის პერსონალის სამუშაო შეხვედრა, სადაც მოხდა კოლეჯის 2019-2020 წლის სამოქმედო გეგმის და მისიის შემუშავება და კოლეჯის დებულების პროექტის განხილვა.  

 

 

უკან დაბრუნება