ტრენინგი კოლეჯის პროფესიული მასწავლებელებისათვის

19 ოქტომბერი 2018

    

 

2018 წლის 19 ოქტომბერს მარნეულის კოლეჯში შედგა სამუშაო შეხვედრა მოდულების განმახორციელებლებთან

უკან დაბრუნება