ტრენინგი პრაქტიკის მასწავლებელებისათვის

11 მაისი 2018

 

 

     

 

2018 წლის 11 მაისს მარნეულის კოლეჯში  პროფესიული მასწავლებლებისათვის ჩატარდა ტრენინგი "ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი მოდულირი პროგრამებისა და მოდულების განხორციელების მეთოდოლოგია პრაქტიკის ობიექტზე" .

უკან დაბრუნება