ახალი პროგრამის დამტკიცება

15 ოქტომბერი 2015

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს #33 (12,10,2015 წ) გადაწყვეტილებით მარნეულის სამედიცინო კოლეჯმა მოიპოვა უფლება განახორციელოს ბანკის მოლარე-ოპერატორის მესამე დონის პროფესიული პროგრამის განხორციელების უფლება.

 

უკან დაბრუნება