ბიბლიოთეკართა ტრენინგი

16 მაისი 2014

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

16-18 მაისს საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციის ორგანიზებით საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციაციამ ჩაატარა კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა ბიბლიოთეკარებისათვის, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ჩვენი კოლეჯის ბიბლიოთეკის მმართველმა ქალბატონმა გულვარდი გოგოლაძემ.  განიხილებოდა ბიბლიოთეკის მართვისა და ორგანიზების, საბიბლიოთეკო კლასიფიკაციის, ელექტრონული და ქაღალდის კატალოგების წარმოების, წიგნების ინვენტარიზაციის, ინტერნეტ სერვისების, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საბიბლიოთეკო საქმეში არსებული სიახლეები, პროექტები და სხვა. 

უკან დაბრუნება