პროფესიულ მასწავლებელთა ტრენინგი

14 მარტი 2014

                                                                   

        

    

 

 

 

 

 

2014 წლის 14 მარტს მარნეულის სამედიცინო კოლეჯში ჩატარდა ტრენინგი პროფესიული მასწავლებელებისათვის თემაზე: სიახლეები პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სილაბუსების შედგენის მეთოდოლოგიასა და სტუდენტის შეფასების სისტემაში"ტრენინგის ორგანიზატორი იყო კოლეჯის ხარისხის მართვის სამსახური.  მასწავლებლებს გადაეცათ   ,,საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციის" მიერ შემუშავებული სილაბუსის სარეკომენდაციო ფორმა. გაიმართა დისკუსია სტუდენტების შეფასების ახალი სისტემის გარშემო.                                  

ფოტოალბომი

 

უკან დაბრუნება