პროფესიულ მასწავლებელთა ეროვნული კონფერენცია

26 სექტემბერი 2013
   2013 წლის 26-27 სექტემბერსმარნეულის სამედიცინო
 
კოლეჯის ხარისხის მართვის სამსახურის
 
 წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს პროფესიული
 
განათლების მასწავლებელთა ეროვნულ კონფერენციაში,
 
რომელიც ბაკურიანში ჩატარდა, განხილულ იქნა
 
პროფესიული განათლების მასწავლებელთა მომზადებისა
 
და კვალიფიკაციის ამაღლების საკითხები. ამ თემაზე ასოციაციის პრეზიდენტი
 
კახაბერ ერაძე მოხსენებითაც გამოვიდა და კერძო საგანმანათლებლო
 
დაწესებულებების ხედვა წარმოადგინა.  ფოტოალბომი
უკან დაბრუნება