სასერტიფიკატო საგანმანათლებლო პროგრამები

 

 

სასერტიფიკატო საგანმანათლებლო პროგრამა:  საბუღალტრო აღრიცხვა

 

სასერტიფიკატო მოკლევადიანი პროგრამა:        ფარმაცევტის თანაშემწე

 

სასერტიფიკატო ერთწლიანი პროგრამა:             ფარმაცევტის თანაშემწე

 

სასერტიფიკატო მოკლევადიანი პროგრამა:         ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი