01.11.15   სასწავლო პროგრამის დანერგვის პროცესი
დაიწყო ბანკის მოლარე-ოპერატორის გარე მხარდაჭერის პროცესი

15.10.15   ახალი პროგრამის დამტკიცება
დამტკიცდა ბანკის მოლარე-ოპერატორის პროგრამა

13.04.14