მისამართი:                           საქართველო, ქვემო ქართლის რეგიონი,    ქ.მარნეული 26 მაისის  ქ. #80                                                                 სარაიონთაშორისო საავადმყოფოს  მეორე სართული საფოსტო ინდექსი 3000

 
    ორგანიზაციის რეკვიზიტები:          შპს  მარნეულის  კოლეჯი   ს/კ  234158498  
 
                                                                მომსახურე  ბანკი   ს/ს  “ვი-თი-ბი   ბანკი ჯორჯია”   UGEBGE22  
 
                                                               მარნეულის ფილიალი, ანგარიში#   GE04VT3900000000913608 
 
    საკონტაქტო ინფორმაცია:                სამუშაო საათები 10-00 დან 17-00 მდე  დასვენების დღე:  შაბათი და კვირა
 
                                                               კანცელარია        0790 50 71 80;    0790 42 13 11;

                                                       ადმინისტრაცია     599507188;    555134653;

                                                               ელექტრონული ფოსტა   marneulicollege@gmail.com