განცხადებები                 

    მარნეულის კოლეჯი აცხადებს მიღებას 2019-2020 სასწავლო წლისათვის;

 

 1.       საოფისე საქმე;
 2.       საფინანსო სერვისები;
 3.       ბაგა-ბაღის აღმზრდელი;

   

რეგისტრაცია წარმოებს 10 ოქტომბრიდან 25 ოქტომბრის ჩათვლით;

პროგრამაზე ჩარიცხვის პირობებისა და სწავლის გადასახადის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად

დაგვიკავშირდით   მიმღები კომისიის ნომერზე 595 302-390, ან მობრძანდით კოლეჯში;

მალე გამოცხადედება  რეგისტრაცია   შემდეგ პროგრამებზე:

 

 1.       საექთნო  საქმე;
 2.       ფარმაცია;
 3.       ინფორმაციული ტექნოლოგიები;

     

 

           პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

 

 1. სკოლის შესაბამისი საფეხურის დასრულების დამადსტურებელი დოკუმენტი;
 2. 1 ცალი ფოტოსურათი 3*4;
 3. აპლიკანტის დაბადების მოწმობა, ან მეურვეობის დამადასტურებელი მოწმობა  (18 წლამდე აპლიკაქნტისათვის)
 4. მშობლის ან მეურვის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი  (18 წლამდე აპლიკანტისათვის)
 5. აპლიკანტის  პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 6. განცხადება დირექტორის სახელზე.

ახალი ამბები